Himeji slott, Japan

Japan är fyllt av gamla slott. Nästan varje stad har sitt eget slott med anor från Shogun-tiden, då landet bestod av mindre, självständiga stater. Idag kan man som turist besöka många av dessa praktfulla slott och få en smak för hur det en gång såg ut och hur världen fungerade för de japanska feodalherrarna. Japans största slott ligger i Himeji, en stad som inte är känd för mycket annat än just detta slott, beläget runt 40 km från Kobe. Många turister väljer att stanna till i Himeji enbart för att se detta mäktiga slott, som ligger vackert beläget på en av stadens höjder. Vad många inte vet är att de flesta av Japans antika slott faktiskt brändes ned under andra världskriget, och att det bara är 12 av de hundratals som står kvar med original-stomme. Himeji är ett av dessa slott som klarade sig undan brandbomberna, trots att övriga staden brändes ned till grunden. Därför räknas Himeji idag till en av Japans viktigaste historiska byggnader, och är sedan 1993 en UNESCO-plats med flera utmärkelser som en japansk nationalskatt.

Lång historia

Arbetet med Himeji slott började redan 1333, men var till en början ett fort snarare än ett slott. Det tog runt 200 år av byggnationer innan man kunde ge det titeln slott. Under hela 1600-talet fortsatte de olika krigsherrarna som ägde slottet att i tur och ordning lägga till fler sektioner och våningar till slottet, och det var först 1618 som det fick den formen det har idag. Under de senaste 400 åren har slottet till stor del förblivit vad det var då, och står intakt mot tidens gång trots flertalet krig och jordbävningar. Idag består slottet av 83 olika byggnader, vilka täcker en area av 233 hektar. Att promenera hela vägen runt slottets murar innebär en sträcka på 4,2 kilometer och kan alltså ta en timme, bara det. Av de 83 byggnaderna betraktas 74 vara av högsta historiska vikt och är kulturella tillgångar. Slottet har sex våningar och en källare, och under slottets storhetstid bemannades det av runt 4000 samurajer. Tillsammans med Matsumoto och Kumamoto slott tillhör Himeji det största och viktigaste slottet från feodaleran.

Lång historia

Från värdelöst till ovärderligt

Under Meiji-perioden (1868–1912) revs och förstördes många slott, enligt den nya regeringens policy för ett enat Japan utan självständiga feodalherrar. Himeji slott övergavs 1871, och några byggnader revs för att lämna plats åt baracker för japanska militärer. Slottet planerades att rivas helt, men räddades i sista stund av en armé-överste och lades istället ut på auktion. Regeringen hade avskaffat feodalsystemet och kostnaden för att underhålla de gamla slotten var för hög under Japans moderniserings-projekt. Slottet köptes för en summa som motsvarar drygt 2 000 dollar idag, men det var först på 50-talet som Himeji renoverades och fick sitt historiska värde. Efter att slottet utsågs till en UNESCO-plats började besökssiffrorna stiga, och mellan åren 2010–2015 stängde man slottet helt för rekonstruktionsarbete och försiktiga renoveringar. I nuläget har slottet runt 3 miljoner besökare om året, vilket innebär ett enormt slitage och ställer höga krav på underhållsarbetet med slottet.

Från värdelöst till ovärderligt