Slottsresan Hjularöd, Sverige

Ovanför åssluttningen vid Harlösa, strax norr om Vombsjön i en vacker bokskogsnatur ligger det vackra röda tegelbyggnaden med tinnade torn, vallgrav och vindbrygga vid namn Hjularöd Slott, eller som dem flesta brukar säga speciellt när snön ligger på. Disneyslottet.

Man känner igen detta röda slott från utomhusscenerna i både Mysteriet på Greveholm år 1996 på slottets borggård, men även Mysteriet på Greveholm-Greven återkomst år 2012. Hjularöd är ett slott i Sverige med arkitekturen fransk medeltidsromantik som befinner sig nordöst om Harlösa socken som ligger i Eslöv kommun, Skåne. Även om Hjularöd Slott konstruerades och byggdes mellan år 1894-1897 så var det år 1391 första gången Hjularöd kom upp i historien. Anledningen till det var att Christine Konstatinsdotter av ätten Kyrning donerade som man tror två bondgårdar  till nunneklostret på Bosön som en gåva. De gårdarna blev kvar i klostrets besittning ända fram tills reformationen år 1536, då det var som gällande de flesta ägodelar drogs in till den danska kronan. Men 1600-talet, rättare sagt år 1658 så kom Hjularöd i svensk ägo igen efter freden i Roskilde samma år och Svenska kronan tog tillbaka Hjularöd från danska kronan. Hjularöd Slott konstruerades och byggdes av kammarherren Hans Gustaf Toll med ritningar a gjorda av de två mest anlitade arkitekterna på den tiden, Isak Gustaf Clason och Lars Israel Wahlman. Deras inspiration som de hade när dem ritade Hjularöds franska medeltidsromantik stil var den underbara franska slottet Coucy-le-Chateau som ligger i Champagne, men även som man tror mest inspirerade dem som fick väldigt mycket uppmärksamhet var slottet Pierrefonds 9 mil norr om Paris som då  nyligen renoverats. Slottet i Sverige är dock endast hälften så stort som de inspirerande franska slotten som dem tog del av, trots att tornet som finns når en höjd på 34 meter. Dock så har den på senare tid blivit annorlunda, då den ursprungliga borggårdsmuren med porttornet som har tagits ner.

Vad sker idag

Efter år 1926 då köparen och godsägaren Anders Vilhelm Bergengren bestämde sig för att köpa slottet Hjularöd på totalt 1200 hektar som består av åker, sjöar och skog, som idag ägs av Anders sonson Hans Bergengren så har slottet varit privat och inte varit öppet för allmänheten för att komma och besöka inne på självaste slottet. Men dock har man rätten gå runt i parken som finns .Ingen anledning eller motivation varför har nämnt, utan det har blivit att slottet är privat och ingen från allmänheten har rätt att komma och besöka inne på slottet.  Det som sker och bedrivs idag i samarbete med Hjularöd Slott är att det drivs ett modernt lantbruk som i balans med naturen som är omkring föder upp grisar men även produktion av brödspannmål, oljeväxter och gräsfröer. Man har även valt att satsa väldigt aktivt på natur- och viltvård till förmån en rik och varierande djurliv.  Utnyttjande av skogarna görs mestadels av växter och djur som till exempel rådjur, kronhjort och vildsvin, och på senare år så har man skapat dammar, våtmarker och skyddsplanteringar just för att gynna ett rikt fågelliv.

Vad sker idag